HSB logotype

Så funkar det att jobba på HSB

HSB erbjuder lediga tjänster över hela Sverige, i såväl regionala HSB-föreningar som olika bolag inom till exempel bygg och IT. Gemensamt strävar vi efter att möta dina förväntningar på oss som arbetsgivare inom ett antal områden.

Det här kan du förvänta dig av HSB som arbetsgivare

 • På HSB är arbetet ofta målstyrt och teamorienterat

  Det gör att du som medarbetare vet vad som förväntas av dig samtidigt som du har stora möjligheter att vara delaktig och sätta upp målen. Det skapar ansvarskänsla och positiv energi.

 • Arbetsmiljöarbetet är prioriterat och förebyggande

  Ingen ska till exempel behöva drabbas av ohälsa eller skada på grund av brister i arbetsmiljön. Det ställer särskilda krav på ledarna som också utbildas kontinuerligt i arbetsmiljöfrågor.

 • Kompetensen styr

  Alla har samma möjligheter. Genom att se mångfald som en tillgång blir vi attraktiva arbetsgivare. Det är alltid den individuella kompetensen som värderas i rekryterings- och utvecklingssammanhang, ingenting annat.

 • Det finns ett antal olika förmåner och goda möjligheter att förena jobb och privatliv

  I praktiken betyder det flexibilitet kring arbetstider, möjligheter att arbeta på distans och löneutfyllnad under föräldraledigheten, med mera.

 • Lönesättningen är prestationsbaserad

  Individuella mål sätts upp och utvärderas varje år. Lönekartläggningar sker regelbundet för att undvika ojämlikhet och diskriminering.

 • HSB är en stor organisation med verksamhet över hela Sverige

  Det betyder att det finns många olika yrkesroller och verksamheter att växla mellan, i allt från nyproduktionen till digitala utvecklingstjänster i frontlinjen.

HSB en av Sveriges 100 mest attraktiva arbetsgivare

Jobbar du redan på HSB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@hsb.se