Vår värdegrund

Med en stark värdegrund som gemensam bas erbjuder vi en trygg, stimulerande och utvecklingsorienterad arbetsplats där du som medarbetare värdesätts som den viktiga tillgång och framtidsresurs du är.

Det här är ETHOS

Våra värderingar vilar på ETHOS: Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan.

  • Engagemang

  • Trygghet

  • Hållbarhet

  • Omtanke

  • Samverkan

Jobbar du redan på HSB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@hsb.se