HSB logotype

Lär känna HSB

HSB är Sveriges ledande boendeaktör som ägs av sina cirka 670 000 medlemmar. Vi styrs inte av den kortsiktiga vinsten, utan av medlemmarnas intressen.

HSB utvecklar boendet i hela Sverige

Sedan vi grundades 1923 har över en miljon människor bott med oss. Det ger oss en unik kunskap och inblick i boendet – idag och imorgon. Och ju fler medlemmar vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka samhället i en hållbar riktning.

  • Vad gör HSB?

    HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige – totalt cirka 25 000 hyresrätter och 340 000 bostadsrättslägenheter. HSB erbjuder också Sveriges största bosparande vilket ger möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter i hela landet.

  • Vem äger HSB?

    Alla medlemmar! Med 670 000 medlemmar, varav majoriteten är boende och bosparare, är HSB Sveriges största bostadskooperation. Både de boende själva och bostadsrättsföreningarna är medlemmar i, och därmed ägare till HSB-föreningen. HSB Riksförbund ägs av de 26 HSB-föreningarna.

  • Hur började det?

    HSB grundades 1923 i bostadskrisens Stockholm. Idén var att ge människor tillgång till fler och bättre bostäder. Genom bosparande kunde man bygga bostäder som medlemmarna sedan fick möjlighet att köpa.

Det här är HSB

Se filmen om HSB

För en hållbar framtid

Innovation och utveckling

Forskning om framtidens boende pågår i HSB Living Lab

HSB Dela hjälper unga vuxna att ta sig in på bostadsmarknaden

Jobbar du redan på HSB?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@hsb.se